Hanne Reintoft om SØNDAGs Heltindepris: De frivillige er en nødvendig ressource

Hanne Reintoft er en af de fire dommere, der skal finde de 5 finalister i SØNDAGs Heltindepris

– Når vi taler om frivillighed, er det lysten, der driver værket. Som frivillig er man drevet af en anden motivation end den, der får løn for at udføre et stykke arbejde. De fleste, der udfører frivilligt arbejde, har et overskud, de gerne vil bruge til at gøre noget godt for andre. Det giver tilfredshed og mening. Og det er der ikke noget galt i. Det vigtige er, at man ikke forpligter sig til at arbejde frivilligt, fordi man f.eks. selv er ensom eller har nogle dybereliggende problemer, som man har brug for at få løst, siger Hanne Reintoft til SØNDAG.

Kender du hende, kan du nu nominere hende til SØNDAGs Heltindepris. Klik her og se hvordan du gør

En nødvendig ressource

Hun mener, at der mere end nogensinde før er brug for de frivillige i det danske samfund.

– De frivillige er blevet en nødvendig ressource, og det er både godt og skidt. For det handler også om, at der i systemet ikke længere er tid til at udvise den samme omsorg for f.eks. ældre og syge. 

Hanne Reintoft mener, det er vigtigt at understrege, at de frivillige er et supplement til eller en forlængelse af den basisydelse, som ansatte fagpersoner yder. 

– Frivillige kræfter kan dække nogle opgaver og behov, som professionelle ikke kan, og omvendt. Sondringen er af flere årsager vigtig, for de frivillige skal ikke påtage sig de samme arbejdsopgaver og dermed tage arbejde fra de ansatte. 

Hannes råd

Skulle der være læsere, der sidder med lyst til at gå ind i frivilligt arbejde, har Hanne Reintoft disse råd:  

– Man skal først og fremmest tænke over, at man ud over lysten til at udføre frivilligt arbejde også skal have overskuddet. Og så skal man turde forpligte sig. Når man taler om frivillige sociale opgaver, kommer man tæt på andre mennesker, og de regner med den frivillige. Mange søger stabilitet, og både af den grund, og fordi den enkelte organisation skal kunne planlægge, mener jeg, at man skal melde sig for mindst fire timer om ugen. Desuden skal man tænke meget over, hvilken slags frivilligt arbejde man har mod på og lyst til at udføre. Så når man kontakter f.eks. den organisation, der søger frivillige, så spørg ind til, hvad det frivillige arbejde helt konkret går ud på. Husk på, at du skal være klar til at møde mennesker med en anden kulturel og personlig baggrund. Og så kan det kræve en vis robusthed og menneskelig erfaring at være vågekone eller at sidde med en forslået kvinde på et krisecenter. Her skal man kende sine grænser. I dag bliver de fleste frivillige coachet omkring etik og fag­grænser, og det er godt, siger Hanne Reintoft til SØNDAG.